Thông tin liên hệ

Khi cần liên hệ với SENIORS4KIDS bạn có thể để lại tin nhắn qua mail hoặc thông tin sau:

Quản lý: Phạm Ngọc Long Thanh

Địa chỉ: Khu Kha Lê, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: 0902000505